Załatwianie spraw

Skargi i wnioski obywateli przyjmuje w godzinach pracy inspektoratu:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w środy w godzinach od 7:30 do 16.00 w sprawach dotyczących pracy Inspektoratu.

W sprawach, w których w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie wskazane jest poprzedzenie wizyty w Inspektoracie telefonem w celu wskazania sprawy, której wizyta będzie dotyczyć, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie i zapoznanie się z aktami sprawy i tym samym ułatwi merytoryczną rozmowę