Numery kont bankowych

Opłaty związane z opłatami legalizacyjnymi wynikającymi z art. 49, art 49b, art 59f, art 71a ustawy Prawo budowlane:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Biuro Organizacyjno – Administracyjne
NBP o/o Wrocław 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

Opłatę skarbowe (Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz 1282 ze zmianami) należy uiścić na rachunek bankowy poniżej:

Urząd Miejski w Trzebnicy,
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107