Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 24 grudnia 2018r.

Komunikaty » Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 24 grudnia 2018r.

W związku z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy nr 5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. wobec Zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy zawiadamia, że dzień 24 grudnia 2018r (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy jednocześnie informuje, że dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.