Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 2 maja 2017r.

Komunikaty » Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 2 maja 2017r.

W związku z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy nr 1/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. wobec Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy zawiadamia, że dzień 2 maja 2017r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy jednocześnie informuje, że dzień 13 maja 2017 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.